Erkende opleidingen

Erkende opleidingen en diploma's

Zodra je op zoek bent naar een cursus of opleiding, wordt er vaak gesproken over erkende opleidingen. Maar wat wil dit nu precies zeggen? Wat is erkenning nu precies en door wie wordt erkenning gegeven? Wat kun je met een erkenning? In dit blog geven we antwoord op al deze vragen.

Branche erkende opleidingen

Veel opleidingen en diploma's van Laudius zijn erkend door brancherverenigingen en beroepsorganisaties.

Diverse beroepsgroepen hebben eigen brancheverenigingen in het leven geroepen. Deze brancheverenigingen weten precies wat er speelt binnen een bepaalde beroepsgroep. Ze zijn ook in staat om haarfijn te definiëren over welke kennis en vaardigheden iemand moet beschikken om optimaal in een bepaald vakgebied te kunnen functioneren.

Er zijn verschillende opleidingen en diploma’s die door specifieke branches worden erkend. Een goed voorbeeld is de opleiding gewichtsconsulent van Laudius. Deze opleiding wordt door de branchevereniging BGN erkend. Heb je deze opleiding met goed gevolg afgerond? Dan kom je als gewichtsconsulent in aanmerking voor een BGN erkenning. Dit betekent onder andere dat jouw cliënten in aanmerking komen voor een consult-vergoeding bij de meeste grote zorgverzekeraars!    

Bekijk de tabel aan het einde van dit blog voor een overzicht van Laudius-opleidingen met een branche-erkenning. Deze lijst wordt periodiek uitgebreid.

Maatschappelijk erkende opleidingen en diploma’s

Ook kan er sprake zijn van een maatschappelijke erkenning: een erkenning die door de maatschappij aan bepaalde diploma’s of certificaten wordt gegeven. Vaak wordt deze erkenning gegeven als een diploma bekend én controleerbaar is.

Enkele voorbeelden van maatschappelijk erkende diploma’s zijn de boekhouddiploma’s van de Associatie en de managementdiploma’s van NEMAS. Een maatschappelijk erkend diploma dient aan de volgende kernmerken te voldoen:

  • De opleidingen moeten landelijk bekendheid genieten en dus ook landelijk worden aangeboden.
  • Er moet een landelijke organisatie achter de examens staan. De exameninstantie moet ervoor zorgen dat de examens periodiek worden afgenomen en dat alles hierbij op rolletjes verloopt.
  • Opleiden en examineren is van elkaar gescheiden. Er dient sprake te zijn van een objectieve en landelijk gelijkwaardige examinering volgens heldere, voor iedereen inzichtelijke eindtermen.

Laudius leidt op voor diverse maatschappelijk erkende diploma’s. De opleidingen worden continue aangepast aan de actuele eindtermen, waarbij er intensief contact is tussen het examenbureau van Laudius en de verschillende exameninstanties. 

Voorbeelden van opleidingen voor maatschappelijk erkende diploma’s zijn bijvoorbeeld Makelaar, Praktijkdiploma Boekhouden en WFT Basis. Een volledig overzicht vind je in de tabel aan het eind van dit blog.   

Erkenning van instituutsdiploma’s

In veel gevallen bieden instituten opleidingen en cursussen aan waarbij ze zelf de examinering voor hun rekening nemen. Het gaat hierbij meestal om opleidingen voor beroepen die (nog) niet zijn gegroepeerd in een branchevereniging of waarvan de examens (nog) niet zijn ondergebracht bij een landelijke exameninstantie. Om deelnemers toch de mogelijkheid te bieden om een opleiding formeel af te sluiten met een diploma, wordt het examen door de opleider zelf verzorgd.

De eigen examens van grotere opleiders zoals Laudius zijn gebaseerd op de expertise en examenstructuren van de bekende landelijke exameninstanties. Bovendien vindt beoordeling van de examens altijd plaats door externe deskundigen. Hierdoor is een deelnemer altijd zeker van een kwalitatief, actueel examen en een onafhankelijke eindbeoordeling.

Ten slotte worden de opleidingsprocessen, dienstverlening en examinering streng getoetst door externe certificeringsinstanties tijdens diverse periodieke kwaliteitsaudits (bijvoorbeeld in het kader van ISO 9001:2015 en CRKBO).

Deze kwaliteitsbewaking in combinatie met de bekendheid van opleiders zoals Laudius in onder andere het bedrijfsleven en bij de overheid, zorgt ervoor dat ook hier sprake is van een maatschappelijke erkenning.   

Opleidingen erkend door de overheid (Ministerie van OCW)

We beginnen met het beantwoorden van een belangrijke vraag: kan een opleidingsinstituut erkend worden door het Ministerie van OCW ?

Het antwoord is heel duidelijk: dit is in geen enkel geval mogelijk. In augustus 1997 is de Wet Erkende Onderwijsinstellingen (WEO) volledig herzien. Een onderwijsinstelling of opleider kan vanaf die tijd niet meer erkend worden door de overheid. Een overheidserkenning wordt alleen gegeven aan specifieke opleidingen en cursussen, niet aan de aanbieder hiervan. Het gaat hierbij om onderwijs “onder de reikwijdte van de wet”.

Alleen opleidingen en diploma’s die onder toezicht van de onderwijsinspectie staan, worden erkend door het ministerie van OCW. Het gaat hierbij om voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), MBO-, HBO- en WO-(Universitaire) opleidingen. Dergelijke opleidingen kunnen bij reguliere, door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen zoals middelbare scholen, HBO-instellingen en universiteiten gevolgd worden, maar ook via een aantal particuliere opleiders. De drie registers met door de overheid erkende opleidingen vind je hier.

Laudius richt zich met haar opleidingen met een aantal specifieke opleidingen op een volwassen doelgroep. Als Laudius zou streven naar een erkenning door het ministerie van OCW, dan zou dit onder andere inhouden dat verplichte stages in de opleidingen opgenomen moeten worden. Deze stages zijn voor onze doelgroep vaak lastig te combineren met een baan of een druk sociaal leven. Daarnaast zouden er allerlei extra, algemene vakken aan de opleidingen moeten worden toegevoegd, waardoor de opleidingen veel langer zouden duren. Daarom bieden we dit soort opleidingen bewust niet aan. Laudius kiest ervoor om korte, praktijkgerichte cursussen en opleidingen op MBO- en HBO-niveau aan te bieden waarin je alleen zaken leert die je daadwerkelijk nodig hebt.  

Wat kun je met een erkenning?

Er is dus geen algemene erkenning voor opleidingen, diploma’s of certificaten. Dit zorgt ervoor dat de waarde van een diploma of certificaat per opleiding verschilt. Het is afhankelijk van je eigen doelen of je wel of niet kiest voor een bepaalde erkenning.  Wil je een carrièreswitch maken of je goed voorbereiden op een vervolgopleiding of beroep? Bekijk dan of er een branchevereniging bestaat die bepaalde diploma’s erkent of kijk in hoeverre er sprake is van een maatschappelijk erkenning. Doe je een cursus omdat je het leuk vindt of wil je een nieuwe hobby ontwikkelen? Dan is een erkenning minder van belang. Het ontbreken van een erkenning betekent dan niet dat het om een kwalitatief mindere cursus of opleiding gaat.

Laudius erkenningen

Laudius biedt veel opleidingen met een branche- en/of maatschappelijke erkenning aan. We zetten deze hieronder voor jou op een rij met de daarbij behorende opleiding:

Branche erkenning

Opleiding

BGN Gewichtsconsulent
Kindercoach
Life coach
PBI Bewindvoerder

KTNO en BATC

Gewichtsconsulent

HRM

Life coach

Kindercoach

Leefstijlcoach

Budgetcoach

Allround coach

Stress- en burn-out coach

Nemas HRM

Creatieve therapie

Medisch secretaresse

Management in de (gezondheids)zorg

Kinderpsychologie

Teamcoach

Voedingsdeskundige

Rouwverwerking

Basiskennis psychologie

Mental coach

Angst- en stressbeheersing

NLP

Relatiecoach

Sociale psychologie

HSP Coach

Professional organizer

Mantelzorg

Stervensbegeleiding

Pedagogiek

Jobcoach

Seniorencoach

Basiskennis psychotherapie

Praktische psychologie

Massage

Wandelcoach

Ervaringsdeskundige

Jongerencoach

Vitaliteitscoach

Slaapcoach

Hypnotherapie

NBPO

Professional organizer

 

Maatschappelijke erkenning

Opleiding

Associatie Arbeidsrecht en sociale zekerheid 4
Basiskennis calculatie
Basiskennis loonadministratie
Basiskennis ondernemerschap
Bedrijfsadministratie
Elementair boekhouden
Europees computerrijbewijs
Financieel assistent
Financiering
Kostencalculatie
Medewerker personeelszaken
Medisch secretaresse
Moderne bedrijfsadministratie
Officemanager
Personeelsconsulent
Praktijkdiploma boekhouden
Praktijkdiploma financieel ondernemer
Praktijkdiploma loonadministratie
Sales management
Zakelijke correspondentie Nederlands
WFT NIVO WFT Basis
WFT Hypothecair krediet
WFT Schadeverzekeringen
WFT Vermogen
Financieel adviseur
NEMAS Basiskennis management
Middle management
Advanced management
HRM
SVH Sociale hygiëne
SVPB Particulier onderzoeker
Digitaal rechercheur
NIBESVV WFT Basis
WFT Hypothecair krediet
WFT Schadeverzekeringen
WFT Vermogen
Financieel adviseur
EXTH Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
SVM|NIVO Makelaar
Bouwkunde
Financiën en fiscaliteiten
Privaatrecht
Publieksrecht
Vastgoedeconomie
VCAexamen Basisveiligheid (B-VCA)
iSQI Big Data
ECDL Europees Computerrijbewijs (ECDL)
PLATO-Universiteit Leiden Beïnvloedingspyscholoog (HBO)