FAQ STAP-budget

Hieronder vind je nog een aantal veelgestelde vragen (FAQ) over het STAP-budget

Hoe gaat het aanvragen van het STAP-budget in zijn werk?

Hoe gaat het aanvragen van het STAP-budget in zijn werk?

 1. Allereerst maak je een keuze uit één van onze STAP-opleidingen.
 2. Schrijf je in voor de gewenste opleiding.
 3. Na de inschrijving ontvang je van ons het STAP-aanmeldingsbewijs. Let op! Je zit nog nergens aan vast. Je inschrijving bij Laudius wordt pas definitief als je aanvraag door het UWV wordt goedgekeurd.
   
 4. Op maandag 3 juli 2023, 10:00 uur kun je met het STAP-aanmeldingsbewijs van Laudius het STAP-budget aanvragen op het STAP-portaal van UWV. Ga hiervoor naar www.stapuwv.nl en log in met je DigiD. Houd je studentnummer bij de hand en voer dit, waar gevraagd, in.

  Let op: bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit je browser of tabblad niet. Anders ben je jouw plek in de wachtrij kwijt en moet je opnieuw beginnen.
   
 5. Na maximaal 4 weken ontvang je bericht van het UWV of je aanvraag is goedgekeurd.
 6. Is je aanvraag goedgekeurd: je kunt starten met je opleiding.
 7. Wordt je aanvraag afgekeurd? Je (voor)inschrijving bij Laudius wordt geannuleerd. Probeer het in een later tijdvak nog een keer of schrijf in zonder STAP-subsidie

Belangrijk: Wat heb je nodig? STAP-aanmeldingsbewijs en DigiD

Belangrijk: Wat heb je nodig? STAP-aanmeldingsbewijs en DigiD

Om je STAP-budget bij het UWV te kunnen aanvragen ga je naar www.stapuwv.nl. Vervolgens heb je nodig:

 1. Je DigiD: zorg dat deze op tijd is geactiveerd. Meer informatie over het gebruik van DigiD en de DigiD-app vind je hier:
  https://www.digid.nl/
  https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app/
  https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap
   
 2. Je STAP-aanmeldingsbewijs (PDF). Dit ontvang je binnen maximaal een half uur na je inschrijving bij Laudius per E-mail.
  Heb je dit niet ontvangen? Check even je ongewenste e-mail/spambox of neem contact op met Laudius.

  Houd ook je studentnummer bij de hand: dit vind je bovenaan het STAP-aanmeldingsbewijs.

Wat is het STAP-budget?

Wat is het STAP-budget?

Vanaf 2022 kun je jaarlijks STAP-budget aanvragen bij het UWV. Dit is een bedrag van maximaal €1000,- euro voor een opleiding, training of cursus. Je kunt deze subsidie gebruiken voor bij- of omscholing. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Inschrijven bij Laudius kan nu al, aanmelden bij het UWV op 3 juli 2023 via www.stapuwv.nl

Meer informatie over de STAP-subsidieregeling:

www.stapuwv.nl
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

STAP-budget

Waarom geeft de Rijksoverheid STAP-budget?

Waarom geeft de Rijksoverheid STAP-budget?

Per 1 januari 2022 is de regeling voor het fiscaal aftrekken van studiekosten vervallen. Het STAP-budget vervangt deze studiekostenregeling. Het doel van het STAP-budget is om mensen de kans te geven om zichzelf te versterken op de arbeidsmarkt.

Welke kosten kun je vergoed krijgen met het STAP-budget?

Welke kosten kun je vergoed krijgen met het STAP-budget?

Hier volgt een overzicht van de kosten die wel en niet gesubsidieerd worden vanuit het STAP-budget:

Wel subsidiabel:

 • Lesgeld of cursusgeld voor opleidingen met begeleiding van een docent die zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister van het UWV (gemarkeerd met een geel "GRATIS met STAP-budget" label of "STAP-budget mogelijk" label).
 • Examengeld interne examens Laudius.
 • Studie- en werkmaterialen die noodzakelijk zijn voor het volgen van de betreffende cursus of opleiding.

Bij vrijwel alle opleidingen van Laudius betekent dit dat het volledige lesgeld, kosten voor studiematerialen en examengeld voor de interne Laudius-examens onder de subsidie vallen. Dit betekent dat je de opleiding GRATIS volgt als het UWV jouw aanvraag goedkeurt.

Niet subsidiabel:

 • Lesgeld van zelfstudiecursussen zonder begeleiding van een docent (deze zijn niet opgenomen in het STAP-scholingsregister van het UWV).
 • Examengeld voor examens die niet door Laudius zelf worden afgenomen maar door externe exameninstanties en brancheorganisaties.
 • Ook kosten voor elektronische apparatuur, zoals computer, laptop, tablet en telefoon komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Wat houdt de "Studievoortgangseis" van de STAP-regeling precies in?

Wat houdt de "Studievoortgangseis" van de STAP-regeling precies in?

Voor de STAP-regeling geldt een studievoortgangseis. Dit betekent dat de overheid verwacht dat je actief met je opleiding aan de slag gaat. De STAP-subsidie is in principe “voorlopig” toegekend onder voorwaarde dat je de opleiding, of in elk geval een evenredig deel hiervan, succesvol afrondt of aantoonbaar voldoende studievoortgang hebt geboekt. Concreet betekent dit dat je de opleiding hebt afgerond met een Laudius-diploma of -getuigschrift of minimaal 80% van de lessen of modules van (het eerste jaar van) je opleiding hebt gevolgd.

Binnen 3 maanden na afloop van je opleiding (of het eerste jaar van de opleiding) dient Laudius een bewijs van deelname aan het UWV te verstrekken waaruit blijkt dat je aan één van de bovengenoemde eisen voldoet. Voldoe je niet aan één van deze voorwaarden dan kan het UWV besluiten om je voor een periode van 2 jaar uit te sluiten van het aanvragen van STAP-budget of het subsidiebedrag bij je terug te vorderen. Is er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor je de opleiding niet kunt afronden? Neem dan altijd contact op met het UWV.

Moet ik zelf iets betalen als ik gebruik maak van het STAP-budget?

Moet ik zelf iets betalen als ik gebruik maak van het STAP-budget?

Als de totale kosten van je opleiding € 1000,- of minder zijn dan hoef je niks voor je opleiding te betalen. Dit geldt voor de meeste opleidingen van Laudius! Je hoeft ook niks voor te schieten. Als je aanvraag voor STAP-budget door het UWV wordt goedgekeurd dan ontvangen wij van het UWV een bericht. Wij sturen vervolgens een factuur naar het UWV en het UWV maakt het STAP-budget aan ons over. Jij hoeft hier verder niks voor te doen en volgt je opleiding echt helemaal gratis! Als je aanvraag wordt afgekeurd door het UWV, dan ben je uiteraard niet verplicht om de opleiding (betaald) te gaan volgen. Wil je dat wel? Dan kun je na het bericht van het UWV opnieuw inschrijven en aangeven dat je geen gebruik wil maken van het STAP-budget.  

Een enkele opleiding van Laudius is duurder dan € 1.000,- Dit wordt duidelijk aangegeven als je gaat inschrijven voor de betreffende opleiding. Als het UWV jouw opleiding goedkeurt, dan ontvangen wij van het UWV een bericht. Wij versturen vervolgens een factuur van € 1.000,- naar het UWV een een factuur voor het bedrag boven de € 1.000,- naar jou of je werkgever.

Geen kleine lettertjes, geen verrassingen achteraf!

Voor wie is het STAP-budget?

Voor wie is het STAP-budget?

Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je ontvang op het moment van de aanvraag geen andere tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen, lerarenbeurs of andere publieke financiering van onderwijs.
 • Je voert het scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder.
 • Je hebt in het betreffende jaar nog geen STAP-budget toegekend gekregen.
 • De door jou gekozen opleiding is arbeidsmarktrelevant.
 • Jouw cursus of opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.

Is het STAP-budget ook voor ZZP'ers

Is het STAP-budget ook voor ZZP'ers

Ja, het STAP-budget is voor iedereen dus ook voor ondernemers en ZZP'ers! Dit houdt in dat ZZP'ers en ondernemers recht hebben op een subsidie van €1000 euro per jaar. Vallen de kosten van de scholing hoger dan €1000 euro uit? Dan zijn de studiekosten onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Wil je meer weten over het inzetten van STAP-budget als ZZP'ers? Lees dan onze uitgebreide blog over STAP-budget ZZP'ers!

Welke opleidingen kun je volgen met het STAP-budget?

Welke opleidingen kun je volgen met het STAP-budget?

Met het STAP-budget kun je een opleiding van een STAP-opleider volgen. Laudius beschikt over het NRTO-keurmerk en voldoet hiermee aan de strenge kwaliteitseisen die de rijksoverheid aan de deelnemende opleiders stelt. Wil je weten welke opleidingen bij Laudius in aanmerking komen voor het STAP-budget? Kijk dan in dit overzicht!

Komen taalcursussen in aanmerking voor STAP-budget?

Komen taalcursussen in aanmerking voor STAP-budget?

Helaas heeft het Ministerie van SZW op 25 februari 2022 het besluit genomen dat uitsluitend taalcursussen in aanmerking komen voor STAP-budget waarbij de doelgroep is geëxpliciteerd tot uitsluitend werkenden/werkzoekenden die de taalvaardigheid uitsluitend nodig hebben voor het versterken van de arbeidsmarktpositie. Dit geldt voor de volgende taalcursussen van Laudius: Business Engels, Technisch Engels, Zakelijke correspondentie Nederlands en Nederlands foutloos spreken en schrijven.

Alle andere taalcursussen zijn door dit besluit helaas niet te volgen met STAP-budget.

 

Wanneer gaat het STAP-budget in en tot wanneer loopt deze regeling?

Wanneer gaat het STAP-budget in en tot wanneer loopt deze regeling?

Vanaf 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks tot maximaal €1.000,- euro STAP-budget aanvragen. Naar verwachting kunnen elk jaar ongeveer 200.000 mensen gebruik maken van STAP. Jaarlijks is er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het STAP-budget. Het is nog onbekend tot wanneer deze regeling zal doorlopen.

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over 6 tijdvakken per jaar. Voor 2023 ziet dit er als volgt uit.

 • 2 januari 2023 t/m 27 februari 2023 (overheidsbesluit 12-12-2022: deze ronde vervalt)
 • 28 februari 2023 t/m 30 april 2023 (het budget voor deze ronde is op)
 • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023 (het budget voor deze ronde is op)
 • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
 • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
 • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

Wanneer krijg je te horen of je aanvraag is goedgekeurd?

Wanneer krijg je te horen of je aanvraag is goedgekeurd?

Het UWV heeft een termijn van 4 weken om de aanvraag te controleren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de aanvragen eerder verwerkt worden. Zodra de deelnemer beschikt over een goedgekeurde toekenning is het recht op het STAP-budget akkoord. Toekenningen worden gedaan als iemand voldoet aan de voorwaarden en het aantal beschikbare budgetten nog niet is vergeven.

Je aanvraag wordt goedgekeurd: je kunt starten met je opleiding

Je aanvraag wordt goedgekeurd: je kunt starten met je opleiding

Als je aanvraag door het UWV wordt goedgekeurd ontvang je een bericht van het UWV. Ook Laudius ontvangt een bericht van het UWV, je hoeft dus zelf niets meer aan ons door te geven! Vervolgens sturen we je alle cursusmaterialen toe en ontvang je per e-mail een login voor onze Online Campus.

Je inschrijving is nu definitief en je kunt op de door jou aangegeven datum starten met je opleiding! Het UWV verwacht dat je de opleiding vervolgens binnen de aangegeven studieduur (de periode tussen de startdatum en de einddatum op je STAP-aanmeldingsbewijs) afrondt.

Wat moet je doen wanneer je aanvraag is afgekeurd?

Wat moet je doen wanneer je aanvraag is afgekeurd?

Jammer dat de aanvraag is afgekeurd. Het kan zijn dat het budget voor het tijdvak dat jij gekozen hebt op is of dat je niet voldoet aan de basisvoorwaarden (zie hierboven onder "Voor wie is het STAP-budget". Je zit uiteraard nergens aan vast: je inschrijving bij Laudius wordt geannuleerd en je bent dus niet verplicht om met je opleiding te starten.

Je kunt het tijdens een volgend aanvraagtijdvak gewoon nog een keer proberen of nu inschrijven zonder STAP-budget.
Let op! Je moet voor een volgende ronde ook een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs aanvragen met de juiste start- en einddatum. Wij raden je aan zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen nadat het volgende tijdvak is opengesteld.

Heb je een vraag over de afwijzing van je STAP-budget aanvraag? Neem dan even contact op met het UWV. Laudius heeft geen invloed op de toe- of afwijzing van jouw aanvraag door het UWV.

Kan ik meerdere aanvragen voor STAP-budget doen?

Kan ik meerdere aanvragen voor STAP-budget doen?

Je kunt meerdere aanvragen doen. Echter kun je maar één keer per kalenderjaar het STAP-budget voor één opleiding toegekend krijgen. Heb je STAP-aanmeldingsbewijzen voor meerdere opleidingen of bij meerdere opleiders aangevraagd? Overweeg dan goed welk aanmeldingsbewijs je bij het UWV gaat indienen. Als één van je aanvragen wordt goedgekeurd, dan worden je overige aanvragen in hetzelfde kalenderjaar automatisch afgekeurd door het UWV.

Wordt je aanvraag afgekeurd in een aanvraagtijdvak? Dan kun je het gewoon nog een keer proberen in een volgend aanvraagtijdvak.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

STAP-budget aanvragen is heel eenvoudig. Wanneer je een inschrijving hebt gedaan bij ons zullen wij de meeste gegevens doorgeven aan het UWV. Zelf hoef je dan alleen nog de gegevens te controleren. Wij hebben speciaal voor jou een handleiding gemaakt waarop stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe je een aanvraag doet. Bekijk het hier!

Wat als de kosten van mijn gekozen opleiding hoger of lager dan €1000,- zijn?

Wat als de kosten van mijn gekozen opleiding hoger of lager dan €1000,- zijn?

Als het bedrag hoger dan €1000,- euro uitvalt dan wordt er tot maximaal €1000,- euro subsidie uitgekeerd. Dat wil zeggen dat het resterende bedrag zelf of door een werkgever betaald dient te worden. Zijn de kosten lager dan €1000,- euro dan wordt er alleen subsidie toegekend gelijk aan het totaalbedrag van het lesgeld, verplichte studiematerialen en examengeld tot een maximum van € 1.000,-

Kan ik het bedrag van €1000,- euro verdelen over meerdere opleidingen, trainingen of cursussen?

Kan ik het bedrag van €1000,- euro verdelen over meerdere opleidingen, trainingen of cursussen?

Nee, het is niet mogelijk om het maximumbedrag van €1000,- euro te gebruiken voor verschillende scholingstrajecten. Je krijgt het budget slechts 1x per kalenderjaar, voor 1 scholingstraject toegekend door het UWV.

Ben je nog bezig met een opleiding die jij of je werkgever zelf heeft betaald? Of heb je net een betaalde opleiding afgerond? Dan kun je voor een nieuwe opleiding gewoon een STAP-aanmeldingsbewijs aanvragen en bij het UWV indienen. Het is niet mogelijk om achteraf STAP-budget aan te vragen voor lopende opleidingen of een opleiding die je al hebt afgerond.

Kan ik STAP-budget aanvragen als ik nog bezig ben met een betaalde opleiding of net een betaalde opleiding heb afgerond?

Kan ik STAP-budget aanvragen als ik nog bezig ben met een betaalde opleiding of net een betaalde opleiding heb afgerond?

Ben je nog bezig met een opleiding die jij of je werkgever zelf heeft betaald? Of heb je net een betaalde opleiding afgerond? Dan kun je voor een nieuwe opleiding gewoon een STAP-aanmeldingsbewijs aanvragen en bij het UWV indienen. Het is niet mogelijk om achteraf STAP-budget aan te vragen voor lopende opleidingen of een opleiding die je al hebt afgerond.

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?

Wij proberen je altijd zo goed mogelijk te helpen. Het kan voorkomen dat jouw vraag er niet bij staat. Neem gerust contact met ons op