Kinderopvang

Werken in de kinderopvang kun je leren

Werken in de kinderopvang is geen kinderspel. Het is uitdagend werk waarbij je dagelijks het beste uit jezelf en uit de kinderen wilt halen. Als pedagogisch medewerker, pedagogisch coach of pedagogisch beleidsmedewerker draag je wezenlijk bij aan de ontwikkeling en de groei en bloei van kinderen. In deze blog zetten we op een rijtje welke opleidingen of diploma’s je nodig hebt om in deze mooie sector aan de slag te kunnen.
 

Welke specifieke MBO-opleidingen zijn er voor kinderopvang?

Krijg je energie van kinderen en heb je het liefst de hele dag kinderen om je heen? Tijdens de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 leer je alles over het begeleiden van kinderen tot 12 jaar. Je helpt ze bij zelfstandig worden en bedenkt activiteiten die je met de kinderen kunt doen. Je komt te werken in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal. Wil je leren omgaan met kinderen die bijvoorbeeld gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een taalachterstand hebben? Dan is de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 iets voor jou. Hierbij leer je vooral hoe je kinderen in een veilige omgeving rust, structuur en uitdagende activiteiten kunt bieden. Dit sluit ook mooi aan op de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie – kortweg vve – waarbij het doel is om peuters op kinderdagverblijven beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters uit groep 1 en 2 zonder achterstand naar groep 3 kunnen.
 

Volg een opleiding tot babyspecialist

Werk je al in de kinderopvang en wil je je verdiepen in het werken met baby’s? Volg dan een opleiding tot babyspecialist. Hierbij leer je hoe je baby’s kunt stimuleren in hun ontwikkeling en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze zich prettig en veilig voelen in de kinderopvangorganisatie.
 

Met welke andere MBO-diploma’s kan ik aan de slag in de kinderopvang?

Over het algemeen geldt dat je ook met een diploma van een studie Sociaal Pedagogisch werk, Pedagogiek of Pabo aan de slag kunt als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in de kinderopvang werken. En met een mbo-opleiding Sport en Bewegen mag je in de buitenschoolse opvang werken. Hetzelfde geldt overigens voor een sport-, kunst- of docentenopleiding.
 

Bestaat er ook zoiets als een 1-jarige opleiding kinderopvang?

Ja, in bepaalde gevallen wel. Want is een reguliere mbo- of hbo-opleiding die drie of vier jaar duurt bijvoorbeeld niets voor jou? Sommige kinderopvangorganisaties hebben verkorte bbl (Beroepsbegeleinde Leerweg)-trajecten. Dan ben je in 1 tot 2 jaar klaar.
 

Kan ik ook als student terecht in de kinderopvang?

Wil je jouw studententijd graag verrijken met een avontuur in de kinderopvang? Ook dat kan! Zo kun je met 50 procent van je studiepunten als pedagogisch medewerker op de buitenschoolse opvang aan de slag en op een kinderdagverblijf met 75 procent van je studiepunten.
 

Welke HBO-opleidingen zijn er voor kinderopvang?

Wil je nog een stapje hoger, dan is een opleiding Pedagogisch Coach of Pedagogisch Beleidsmedewerker de juiste weg. Voor beide beroepen geldt dat dit een verplichte functie is binnen iedere kinderopvangorganisatie. Er is dus vraag genoeg naar. Als pedagogisch coach heb je samen met een team van pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Als pedagogisch beleidsmedewerker houd je je vooral bezig met het uitstippelen en vormgeven van het beleid van de kinderopvangorganisatie. In de praktijk wordt de functie van pedagogisch coach en beleidsmedewerker overigens ook vaak gecombineerd.
 

Waar kan ik een HBO-opleiding voor kinderopvang volgen?

Een HBO-opleiding tot Pedagogisch Coach of Pedagogisch Beleidsmedewerker kun je bijvoorbeeld volgen bij Laudius. Deze door het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang) erkende opleidingen voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de CAO Kinderopvang. Bij de gecombineerde opleiding Pedagogisch Beleidsmedewerker en Coach ga je niet alleen aan de slag met het coachen van medewerkers, maar leer je daarnaast ook hoe je een gedegen pedagogisch beleidsplan opstelt en uitvoert. Bij Laudius kun je je vrijblijvend inschrijven voor deze opleidingen, met een proefperiode van 14 dagen. Zo kun je zelf ervaren of de opleiding bij je past en loop je geen enkel risico.