remedial teacher en intern begeleider

Wat is het verschil tussen een remedial teacher en een intern begeleider?

De laatste jaren is er, met name in het basisonderwijs, steeds meer aandacht voor extra ondersteuning van leerlingen. Daarbij vallen ook vaak de termen ‘remedial teacher’ en ‘intern begeleider’. Deze onderwijsprofessionals hebben beide een belangrijke taak bij de optimale ontplooiing van de talenten van kinderen. Maar toch is hun rol wezenlijk anders. In deze blog leggen we de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen deze twee beroepen uit.
 

Wat doet een remedial teacher?

Voor kinderen in het basisonderwijs die op de een of andere manier moeite hebben om mee te komen, is een remedial teacher goud waard. Hij of zij maakt vooral het verschil door extra individuele aandacht en begeleiding te geven aan kinderen die dit het hardst nodig hebben. Heeft een leerling bijvoorbeeld moeite met rekenen of leren lezen, of maakt diegene moeilijk contact met klasgenootjes? De remedial teacher is de professional bij uitstek om deze jongens of meisjes op een gewenst niveau te brengen, zodat zij hun toekomstige jaren in het onderwijs met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Een remedial teacher zou je het best kunnen omschrijven als een onderwijskundige duizendpoot. De dagen worden onder meer gevuld met het geven van bijles aan kinderen met een taal- of rekenachterstand of het maken van een individueel handelingsplan voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of autisme. Daarnaast houdt een remedial teacher contact met ouders en ondersteunt hij of zij collega-leerkrachten bij het omgaan met zorgleerlingen.
 

Wat doet een intern begeleider?

Op de meeste basisscholen in Nederland werkt minimaal één intern begeleider, kortweg ook wel ib’er genoemd. In tegenstelling tot een remedial teacher biedt een intern begeleider echter geen persoonlijke, individuele begeleiding aan leerlingen, maar heeft deze veel meer een coördinerende taak. De intern begeleider ziet er met name op toe dat elke leerling op school de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Daartoe brengt deze professional de onderwijs- en zorgbehoefte van leerlingen met bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie in kaart. Op basis van zijn onderzoek maakt de intern begeleider een planning en ziet erop toe dat de leerkrachten de planning ook naleven. Ten opzichte van de leerkrachten heeft de ib’er dus vooral een coachende taak. Daarnaast is de intern begeleider ook voor ouders de kennispartner bij uitstek voor alle vragen die te maken hebben met extra onderwijsondersteuning aan leerlingen.
 

Ontwikkel je tot een onmisbare onderwijsprofessional

Heb je de ambitie om het verschil te maken voor leerlingen die een extra zetje in de rug nodig hebben? Zowel als remedial teacher als intern begeleider krijg je hier in de dagelijkse praktijk volop mee te maken. Daar waar je als remedial teacher onder meer een belangrijke rol hebt bij het begeleiden van leerlingen bij taal en rekenen, houd je je als intern begeleider bijvoorbeeld bezig met het verzamelen van benodigde documenten van leerlingen in het kader van de Wet passend onderwijs. Maar in beide beroepen kun je je ontwikkelen tot een onmisbare spin in het web bij het begeleiden van leerlingen, hun ouders én leerkrachten.
 

Volg een studie remedial teacher of intern begeleider

Ben jij een onderwijsman of -vrouw in hart en nieren? Iemand die bij kinderen met leer- of gedragsproblemen liever focust op hun kwaliteiten in plaats van op hun tekortkomingen? In een opleiding remedial teacher of intern begeleider opleiding leer je hoe je door een professionele begeleiding kinderen op een gewenst kunt brengen. Kies je voor een thuisstudie bij Laudius, dan kun je je bovendien vrijblijvend inschrijven voor een proefperiode van 14 dagen. Zo kun je zelf ervaren of de opleiding bij je past en loop je geen enkel risico.