Psychosociaal Counselor opleiding

NIEUW

Psychosociaal Counselor

Zorg als Psychosociaal counselor voor professionele begeleiding op maat

Ben jij op zoek naar een betekenisvol beroep waarin je écht het verschil kunt maken? Dan is het volgen van onze SNRO erkende opleiding Psychosociaal Counselor een uitstekende eerste stap! In deze 3-jarige registeropleiding leer je de juiste vaardigheden om jouw cliënten effectief te begeleiden bij het overwinnen van persoonlijke uitdagingen.

Of het nu gaat om het opbouwen van vertrouwen, het bieden van praktische oplossingen in de privésfeer of het omgaan met complexe situaties op de werkvloer: onze opleiding op hbo-niveau voorziet je van alle benodigde instrumenten om succesvol te zijn in de psychosociale hulpverlening.

Erkende kwaliteit
SNRO hbo geaccrediteerd
NFG
PLATO logo
PLATO tekst
CEDEO
CRKBO

Daarom Laudius

In het kort

Over de Psychosociaal Counselor opleiding

Voor wie?

Inhoud

Zo volg je de opleiding

Studieduur & Vooropleiding

Examen & Diploma

Erkenningen

De opleiding is HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO

De opleiding Psychosociaal Counselor van Laudius is geaccrediteerd door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO). De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg.

Opleidingen op het gebied van complementaire gezondheidszorg vallen niet onder de reikwijdte van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), de instantie die onder toezicht van het Ministerie van OCW zorgt voor accreditaties van reguliere Hogescholen en Universiteiten. De SNRO hanteert bij accreditaties van opleidingen binnen de complementaire gezondheidszorg echter exact dezelfde normen en criteria als de NVAO. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw opleiding tot Psychosociaal Counselor op hbo-niveau wordt verzorgd. Dit wordt ook wel HBO-conform genoemd.

Om een HBO-conforme accreditatie te verkrijgen, moet een opleiding voldoen aan strikte eisen op het gebied van inhoud, didactiek, niveau en professionaliteit van docenten. Ook de validiteit van de organisatie en het kwaliteitsbeleid van de opleider worden onder de loep genomen. De opleiding Psychosociaal Counselor van Laudius bezit het SNRO-keurmerk waarmee het hbo-niveau van de opleiding formeel wordt aangetoond. Ook diverse brancheorganisaties en vakgroepen zien een SNRO-keurmerk als een bevestiging van de HBO-conformiteit van de opleiding.

Meer informatie: www.snro-instituut.nl

De opleiding voldoet aan de PLATO-normen met betrekking tot Psychosociale Basiskennis (PsBK)

PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) heeft in opdracht van verschillende beroepsverenigingen in de complementaire zorg standaarden opgesteld voor de Psychologische Basiskennis. Deze normen zijn bedoeld om te zorgen dat therapeuten en zorgverleners in de complementaire zorgsector over de juiste psychologische kennis beschikken.

Het doel van de PLATO-normen voor PsBK is ervoor te zorgen dat therapeuten een adequaat kennisniveau hebben om cliënten goed te kunnen begeleiden en doorverwijzen indien nodig. Het behalen van een diploma of certificaat dat voldoet aan de PLATO-normen voor PsBK is vaak een vereiste voor lidmaatschap van bepaalde beroepsverenigingen en voor vergoeding van therapeutische behandelingen door zorgverzekeraars.

Erkend door de NFG

Een SNRO-geaccrediteerde opleiding wordt erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG staat professionals uit de psychosociale sector bij met als hoofddoel om ervoor te zorgen dat deze professionals zich volledig kunnen concentreren op hun cliënten en patiënten, terwijl de NFG de randzaken regelt. Dit houdt in dat de federatie nauwe banden onderhoudt met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en politieke instanties om zo een beter werkklimaat te creëren, zowel voor de hulpverleners als voor hen die hulp zoeken.

Met het diploma Psychosociaal Counselor van Laudius kun je via de NFG ingeschreven worden in het register van de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) onder toezicht van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Deze inschrijving is noodzakelijk om een AGB-code aan te kunnen vragen. In het register van AGB (Algemeen Gegevens Beheer) staan alle zorgaanbieders in Nederland ingeschreven die aanspraak kunnen maken op een vergoeding van hun consulten door diverse zorgverzekeraars.
Meer informatie: de-nfg.nl/index.html

Aanvragen zorgnummer en declaratie via de zorgverzekeraars

De aanvraag voor een AGB-registratie verloopt via Vektis (www.vektis.nl). Vektis is de enige organisatie die AGB-codes mag en kan uitgeven.

Na ontvangst van een unieke AGB-code, ben je als Psychosociaal Counselor aangesloten als zorgaanbieder en ontvang je een zorgverlenersnummer. Dit zorgverlenersnummer moeten jouw cliënten vermelden in het administratieve declaratieproces met de zorgverzekeraar om zo een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen van de consulten vanuit de aanvullende verzekering.

Wat ontvang je?

Inschrijven

Studieduur: 36 maanden

Daarom Laudius