Ik wil Bewindvoerder worden

Wat komt hier allemaal bij kijken?

Een beschermingsbewindvoerder is er voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen en neemt (financiële) beslissingen voor degene die onder bewind staat. Beschermingsbewind beschermt meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk niet goed hun geld en bezittingen kunnen beheren, maar ook als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychische aandoening, verslavingsproblematiek of mensen met problematische schulden naar aanleiding van bijvoorbeeld een faillissement.

Als bewindvoerder kan een familielid optreden, maar het is ook mogelijk om een professionele bewindvoerder aan te stellen. Als een bewindvoerder 3 of meer cliënten onder zijn hoede heeft, wordt hij aangemerkt als professionele bewindvoerder.

Aan welke eisen moet je voldoen om bewindvoerder te worden? Wat zijn de taken van een bewindvoerder en hoeveel verdien je als bewindvoerder? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen. 
 

Wat doet een bewindvoerder

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat en beheert zijn geld en eigendommen. Hij of zij maakt een budgetplan en is verantwoordelijk voor het budgetbeheer. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Bewindvoering is iets anders dan schuldsanering. Een schuldsaneringsbewindvoerder (WSNP) heeft een andere rol. Hij of zij behartigt vooral de belangen van de schuldeisers.

De belangrijkste taak van de beschermingsbewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de persoon die onder bewind staat en hem of haar te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid en een schone lei.
 

Taken bewindvoerder

Als beschermingsbewindvoerder heb je de volgende taken:
•    Het aanvragen van het bewind;
•    Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
•    Het declareren van ziektekosten;
•    Regelen van Toeslagen Belastingdienst;
•    Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
•    Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1);
•    Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
•    Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde;
•    Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.
 

Salaris bewindvoerder

Wat verdient een bewindvoerder? Het salaris van een bewindvoerder is afhankelijk van diverse factoren. We zetten deze voor jou op een rijtje: 
•    Bewindvoerder met cao
De professionele bewindvoerder valt onder de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Als startende bewindvoerder kun je dan rekenen op een salaris van gemiddeld € 2.500 bruto per maand. Na een aantal jaar kan dit oplopen tot ruim € 4.200 bruto per maand. 

•    Bewindvoerder zonder cao
-    Treed jij op als bewindvoerder voor een familielid? Dan ontvang jij een jaarbeloning van € 599,30.
-    De zelfstandig ondernemer heeft een wisselend inkomen. Dit hangt onder andere af van het aantal zaken die in behandeling zijn. De standaard vergoeding die een professionele bewindvoerder ontvang per zaak (17 uur) is wettelijk vastgesteld en bedraagt € 1.103,70. Voor extra werkzaamheden of voor een bewind met problematische schulden kunnen er extra vergoedingen aangevraagd worden. De tarieven daarvoor worden jaarlijks wettelijk vastgesteld.
 

Eisen bewindvoerder

Om bewindvoerder te worden gelden de volgende voorwaarden:
•    Niet zelf onder beschermingsbewind, curatele of mentorschap staan;
•    Niet tegelijkertijd WSNP-bewindvoerder van de betrokkene zijn;
•    Geen direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn;
•    Niet behoren tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt;
•    Niet organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling;
•    Niet in staat van faillissement verkeren.

Voor benoeming tot bewindvoerder komt in de eerste plaats de partner van de betrokkene in aanmerking. Daarna 1 van de ouders, kinderen, broers of zusters. Heb je als bewindvoerder 3 of meer mensen onder je hoede, dan word je aangemerkt als professionele bewindvoerder en moet je aan bepaalde wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop de organisatie haar personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook worden eisen gesteld aan de omgang met de betrokken persoon en de bedrijfsvoering van de bewindvoerder.

Er is een landelijk kwaliteitsbureau ingesteld dat beoordeelt of professionele bewindvoerders voldoen aan de wettelijke eisen. Dit bureau toetst of personen die bewindvoerder willen worden aan de kwaliteitseisen voldoen.
 

Opleiding bewindvoerder

Als bewindvoerder heb je een complexe en verantwoordelijke taak. Je dient daarom te beschikken over de juiste financiële en juridische kennis. Ook dien je als bewindvoerder over uitstekende sociale vaardigheden te beschikken om cliënten te begeleiden naar een stabiele financiële situatie en zo een mogelijke terugval te voorkomen. De erkende Opleiding Bewindvoerder worden van Laudius behandelt alle facetten van dit beroep.