Student in de spotlights: Nettie van Dalen

Zonder tevreden studenten geen Laudius. We zijn erg blij met onze studenten en vinden het belangrijk om hen in het zonnetje te zetten. Ditmaal is dit Nettie van Dalen, studente Praktische psychologie.

Ik volg de cursus Praktische psychologie en ik vind het een geweldige cursus. Eigenlijk had ik een heel ander beeld van de psychologie en dat kwam omdat ik altijd van die zweverige verhalen hoorde. Achteraf heel jammer, want ik merkte al heel snel dat er een wetenschap aan ten grondslag lag en dat alles wat wij aangereikt kregen zeer goed onderbouwd was. Datgene waar twijfels over waren werd ook als zodanig gepresenteerd. Je werd echt meegenomen in het denkproces.

Wij hebben studenten van alle leeftijden en daar is Nettie een mooi voorbeeld van

Door mijn leeftijd van 82 jaar is de vraag snel gesteld: “Wat doe je hier nog mee in de toekomst!” Voor mij is eigenlijk het antwoord, dat dat heel veel is. Psychologie loopt de hele dag met je mee en ik hoop ook in de toekomst hier plezier van te hebben met een misschien beter begrip voor mijn kinderen en puberkleinkinderen. Ook in mijn eigen situatie merk ik dat het me vaak een beter zicht geeft op mijn eigen handelen. Mijn man heeft twee jaar geleden een hersenbloeding gehad. Op zo’n moment merk je dat je de bakens moet verzetten, maar dat er met een goede inzet nog veel mogelijk is. We hebben beiden veel aan sport gedaan tot voor de corona en ook nu hebben we een oefenprogramma.

Nettie laat zich niet uit de weg slaan door eventuele moeilijkheden

Eigenlijk ben ik een betrekkelijke nieuwkomer op de p.c. Ik heb daar nooit veel mee gedaan, het is dan heel fijn als je met begrip benaderd wordt. Ik ben als analiste opgeleid, maar ik wilde liever met mensen werken, dus heb ik sportopleidingen gevolgd. Met heel veel plezier heb ik jarenlang les gegeven aan grote groepen. Zo gaf ik o.a. gymnastiek in het water en in de zaal  en danslessen. Ook heb ik veel les gegeven, aan kinderen in het zwembad en trainingen op de ijsbaan. Dit is de eerste keer dat ik een digitale cursus volg.

Met haar docent heeft Nettie ook altijd leuk contact

Het is heel prettig dat alles heel goed en op een begrijpelijke manier uitgelegd wordt. De hoofdstukken zijn niet te lang en hebben een mooie samenhang. Ik heb het cursusboek aangeschaft, omdat dat voor mij een prettige manier was om te leren, vooral als je even iets wil nalopen uit de vorige hoofdstukken.

Ik vind het heel fijn om met een docent te werken, doordat je het huiswerk moet inzenden en een aantal vragen beantwoordt, ga je gerichter met de oefenstof om. In mijn geval was Ton Boeijen mijn mentor en het was voor mij belangrijk, dat ik mijn aanvankelijk aarzeling (waarom zal ik dit nog doen op mijn leeftijd) snel overwon. De antwoorden van Ton zijn altijd heel positief en opbouwend.

Nettie heeft in de praktijk veel aan haar cursus en is nog lang niet uitgeleerd

Verrassend was de herkenning  van dingen die zich in je leven hebben afgespeeld en die je nu vaak in een ander daglicht ziet. Eigenlijk vind ik het te vergelijken met schilderen, zodra je hiermee bezig bent zie je meer contouren en kleuren. Het is echt een cursus, die me op een heel plezierige manier verrast heeft. Na het examen ga ik in overleg met mijn mentor door met de cursus sociale psychologie. Mijn keuze voor Laudius vind ik een goede stap, het is een vriendelijke benadering en een heel duidelijke site. Het volgen van een thuisstudie biedt mij heel veel voordelen. Je kunt zelf je tijd indelen, je kunt je eigen tempo bepalen en de oefenstof op je eigen manier verwerken. Uiteindelijk is het aan jezelf om de belangrijke zaken uit de les te halen en aan de hand hiervan een eigen mening te volgen.