preventiemedewerker

Preventiemedewerker waakt over veilige en gezonde werkomgeving

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is werkgevers er alles aan gelegen om te zorgen voor een plezierig werkklimaat. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden staan dan ook meer dan ooit voorop. In elke middelgrote organisatie is daarbij een uitermate verantwoordelijke taak weggelegd voor de preventiemedewerker.

Wat is een preventiemedewerker?

Werk je bij een bedrijf met vijfentwintig medewerkers of méér? Dan is je werkgever verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Het is een veelzijdige functie die je doorgaans moet zien te combineren met je reguliere baan. Maar in het kort komt het erop neer dat je als preventiemedewerker je werkgever bijstaat in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast ben je vraagbaak voor je collega’s voor alles wat te maken heeft met arbeidsrisico’s op de werkvloer.

Welke taken heeft een preventiemedewerker?

Als preventiemedewerker ben je belast met het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving. Goede arbeidsomstandigheden zorgen immers voor meer werkplezier en daarmee ook voor een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Zowel bij werknemers als de werkgever levert dat blije gezichten op. Maar zoals we al zagen, is elke middelgrote organisatie volgens de Arbo-wet  sowieso verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. In die functie wordt onder meer van je verwacht dat je een eenvoudige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunt opstellen met bijbehorend Plan van Aanpak. Tot je vaardigheden behoort ook het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Maar daarmee is de kous nog niet af, want ook het geven van voorlichting over veilig en gezond werken aan directie en medewerkers is onderdeel van je werk. Kortom, genoeg werk aan de winkel!

Hoe word je een preventiemedewerker?

Met een preventiemedewerker opleiding, zoals je die bijvoorbeeld kunt volgen bij Laudius, kun ook jij straks binnen je bedrijf een voortrekkersrol gaan vervullen bij het uitvoeren van Arbo-maatregelen. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het adviseren over werkplekinrichting, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tot en met het adequaat omgaan met agressie en geweld binnen je organisatie. En mocht zich onverhoopt een bedrijfsongeval voordoen, dan ben jij de aangewezen persoon om de materiële en immateriële schade van zo’n incident zoveel mogelijk te beperken. Over een veelzijdige en verantwoordelijke functie gesproken!

Wil jij ook expert worden in optimale arbeidsomstandigheden? Volg dan de opleiding preventiemedewerker!

Zie jij je geroepen om de toekomstige preventiemedewerker binnen je organisatie te worden? Of ben je al een Arbo-professional en wil je kennis verdiepen en verbreden? Met de opleiding preventiemedewerker vergaar je alle benodigde vaardigheden voor het creëren van optimale arbeidsomstandigheden. Bij Laudius kun je je vrijblijvend inschrijven voor de opleiding preventiemedewerker, met een proefperiode van 14 dagen. Zo kun je zelf ervaren of de training preventiemedewerker bij je past en loop je geen enkel risico. Meer weten? Kijk dan snel op de opleiding preventiemedewerker. Overigens komt deze opleiding in aanmerking voor het STAP-budget, waardoor je deze gratis kunt volgen! Kijk hier voor meer informatie over het STAP-budget.