Waarom je jouw werknemers cursussen moet aanbieden

Vraag je je af wat de voordelen zijn van het aanbieden van cursussen aan je werknemers? En of het wel echt nodig is? Het antwoord op die vraag is in ieder geval ‘ja!’. Werkgevers zijn sinds 1 juli 2015 verplicht om hun werknemers de mogelijkheid te bieden om opleidingen of cursussen te volgen die nodig zijn om hun functie goed uit te kunnen oefenen. Maar hoe zit dat verder?
 

Gevolgen van te weinig scholing

Wanneer een werkgever de wettelijke scholingsplicht schendt, kan dit gevolgen hebben voor de ontslagprocedure van zijn werknemers. De werkgever moet dan eerst kijken of herplaatsing van de werknemer binnen het bedrijf mogelijk is. Indien nodig dient hij hiervoor scholing aan te bieden. Als dit niet gebeurt en achteraf blijkt dat herscholing mogelijk was, kan het zijn dat het ontslag niet wordt goedgekeurd door het UWV of de rechter. Dit kan ook het geval zijn wanneer je een werknemer ontslaat vanwege disfunctioneren. Als na controle van de kantonrechter blijkt dat dit komt door onvoldoende scholing, wordt het ontslag afgekeurd.

Het kan ook voorkomen dat een medewerker niet meer voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Wanneer dit door onvoldoende scholing komt, legt de rechter een billijke vergoeding op die je als werkgever aan de werknemer moet betalen bovenop de wettelijk verplichte transitievergoeding. Kortom, allemaal maatregelen waar je niet op zit te wachten. Maar dit is allemaal niet nodig, want er zijn zoveel voordelen aan het scholen van je werknemers!
 

Geen tijd, geen geld

Misschien schrikken de kosten je wel af of is er helemaal geen tijd voor het volgen van een cursus. Het levert je echter in de toekomst veel op. Voordat we het daarover gaan hebben: een aantal dingen over tijd en geld. Een werknemer kan naar je toe komen met de vraag of hij of zij een cursus mag volgen. Ga hier alleen mee akkoord als het in belang is van je onderneming. In dit geval dien je ook het volledige bedrag van de cursus te betalen. Het kan ook voorkomen dat een werknemer een cursus wil volgen die gedeeltelijk van belang is voor je bedrijf.  Dan kun je ervoor kiezen om een gedeelte van het cursusgeld te betalen.

Bij veel cao’s hebben werknemers recht op een bepaald aantal dagen betaald studieverlof. Echter mag je in sommige gevallen ook verlangen dat de werknemer buiten werktijd een cursus volgt, bijvoorbeeld als de afwezigheid van deze werknemer ten koste gaat van de dienstverlening aan de klant.
 

Maak afspraken

Het is niet gek dat je als werkgever bang bent dat je werknemer ontslag neemt na het afronden van de cursus. Daar gaat de kennis waarin je geïnvesteerd hebt… Dat is het risico wat je loopt. Maar je kunt jezelf indekken. Maak goede afspraken met je werknemer en leg deze afspraken vast in een schriftelijke studiekostenregeling. Ten eerste neem je hierin op of je de cursus volledig of gedeeltelijk vergoed en op hoeveel studieverlof de werknemer recht heeft. Daarnaast leg je vast wat er gebeurt als de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigd. Dit kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van de glijdende schaal.

De glijdende schaal houdt in dat de werkgever een tijdspanne vastlegt waarin hij baat wil hebben van de verworven kennis van zijn werknemer. Dit kan bijvoorbeeld drie jaar zijn. Wanneer de werknemer in die drie jaar ontslag neemt, hangt het van de reeds verstreken tijd af hoeveel cursusgeld de werknemer moet terugbetalen. Neemt hij na anderhalf jaar ontslag, dan dient hij bijvoorbeeld maar de helft van het cursusgeld terug te betalen. Kortom, hoe langer de werknemer in dienst blijft, hoe minder hij hoeft terug te betalen.
 

Wat levert het op?

Nu je je geen zorgen meer hoeft te maken over tijd en geld: heel veel voordelen! Scholing levert snel veel op. Je houdt de kennis van je werknemers op peil. Zo blijft je bedrijf up-to-date en kun je goed blijven concurreren. Je kunt er ook voor kiezen om een cursus aan te bieden waardoor je je werknemers een boost geeft. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. De werknemer investeert tijd in het volgen van de cursus en past direct toe wat hij heeft geleerd. Jij profiteert hiervan op verschillende manieren.

Je personeel presteert beter en is flexibeler. Ze raken gemotiveerder, waardoor ze productiever worden en ze dragen bij aan een fijne werksfeer. Ook zijn ze duurzaam inzetbaar en er is bewezen dat werknemers zich minder snel ziekmelden na het volgen van een cursus. Daarbij is dit alles ook goed voor je imago. Je wordt namelijk gezien als een goede werkgever.
 

Je werknemers motiveren

Dus, jij bent al overtuigd? Maar je denkt dat je werknemer geen motivatie heeft om een cursus te volgen? Vraag hem waarom hij geen cursus wil volgen. Denkt hij te weinig tijd te hebben? Vertel hem dan dat je tijd vrijmaakt voor het volgen van een cursus. Leg ook het doel uit van de cursus. Waarom moet hij dit leren? Vraag ook wat de werknemer zelf graag wil leren en wat zijn eigen doelen zijn. Misschien kun je daar iets voor regelen. Laat ook weten wat voor hem de voordelen zijn van het volgen van een cursus. Krijgt hij een hogere functie of een hogere beloning? Laat je werknemer inzien dat het altijd belangrijk is om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Wil je graag dat jouw werknemers een cursus volgen? Kijk eens of je een geschikte cursus kunt vinden bij ons cursusaanbod!