De erkende cursus Big Data

BIG data

Daar liggen carrièrekansen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kansen van digitalisering en data-analyse om zo hun businessmodel en daarmee de Nederlandse economie te versterken. Dankzij Big Data kunnen bedrijven processen nauwkeuriger bijsturen of sneller inspelen op veranderingen in de markt (Financieel Management, 2018).
 

Tekort Big Data Specialisten

Bedrijven zien de voordelen van het gebruiken en analyseren van Big Data. Hoewel de omvang van informatiestromen per bedrijf verschilt, is de belangrijkste boodschap dat de gegevensvolumes groeien en bedrijven daarom beter dan ooit een blik in de toekomst kunnen werpen. Aan de hand van deze inzichten kunnen organisaties hun reactievermogen vergroten. De mogelijkheid om sneller te opereren is een van de belangrijkste beweegredenen voor bedrijven om in big data-technologie te investeren.

De reden dat veel bedrijven achterblijven met de implementatie van Big Data is het gebrek aan big data specialisten. Voor jou biedt dat natuurlijk een enorme kans. Hoe geweldig is het dat jij straks diegene bent die betekenis geeft aan de verzamelde, losse data en dat jouw inspanningen tot betere en waardevollere processen leiden? Jij als Big Data-specialist staat aan de vooravond van het leggen van een goede basis om alle uitdagingen te lijf te gaan.
 

Wat houdt Big Data precies in?

De hoeveelheid data neemt steeds meer toe in zowel gestructureerde als ongestructureerde vorm. Voor organisaties is het nu de uitdaging om deze gegevens te analyseren en vervolgens tactisch in te zetten. Dankzij Big Data krijgen organisaties een 360-graden beeld van hun klanten. Hierdoor kunnen bedrijven beter inspelen op de behoeften van hun consumenten. Maar wat is Big Data precies? En wat zijn de kenmerken?

Big Data verwijst naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data en deze te analyseren. We specificeren Big Data aan de hand van de 5 v’s:


 

Waarom verdiepen in Big Data?

Big Data is een onderwerp uit de wereld van de ICT. Echter, Big Data is te belangrijk, te omvangrijk en te veelomvattend om alleen binnen de wereld van de ICT te houden. Iedereen krijgt op korte of langere termijn met de resultaten van Big Data te maken. Ongeacht de positie binnen het proces, een goede basiskennis van Big Data is nodig. Deze gemeenschappelijke basiskennis maakt een goede en zinvolle communicatie tussen de verschillende betrokkenen mogelijk en zorgt voor ‘teamwork’. Onderstaand wordt toegelicht hoe Big Data in verschillende lagen van de organisatie kan worden toegepast.

Operationeel
Organisaties staan in de rij voor IT-professionals met kennis van big data. Big data biedt organisaties namelijk een schat aan kennis en inzichten. Als IT-professional kun jij betekenis geven aan de verkregen data. Jij houdt je bezig met het verzamelen en controleren van gegevens om deze te verwerken tot bruikbare informatie voor andere afdelingen binnen de organisatie.

Tactisch
Ook op tactisch niveau kan Big Data worden gebruikt. Marketing draait meer en meer om het slim combineren van verschillende datastromen en –bronnen. Big data geeft inzicht in klantbehoeften. Marketing professionals die hiermee aan de slag gaan kunnen vrij nauwkeurig het optimale moment bepalen om contact te zoeken met de doelgroep en een aanbieding te doen.

Strategisch
Als onderdeel van het management- / directieteam hou jij je bezig met strategische vraagstukken en beslissingen. De kennis die Big Data oplevert is vaak van grote strategische waarde. Beslissingen worden dan ook steeds vaker op basis van Big Data gemaakt. Het is daarom van groot belang dat jij de nodige basiskennis hierover beschikt.
 

Big Data Certificaat

Krijg jij op jouw werk te maken met Big Data en wil je een goede, theoretische basiskennis ontwikkelen? Dan is de erkende opleiding Big Data van Laudius misschien wel iets voor jou. Deze opleiding laat je uitgebreid kennis maken met de wereld van Data analyse: Data verzamelen, Data onderzoeken en Data laten spreken. Je leert om antwoorden te geven op vragen als: welke data is bruikbaar en hoe zetten we bruikbare data strategisch in?

Tijdens de erkende opleiding wordt je opgeleid voor het Big Data Foundation certificaat. Het Big Data certificaat wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQl. Met het Big Data certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001(Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Om het certificaat te halen maak je het desbetreffende Big Data examen dat ontwikkeld is en afgenomen wordt door een onafhankelijk en internationaal examenbureau. Als je in het bezit bent van het Big Data certificaat, mag je jezelf met recht een Big Data specialist noemen. Als gecertificeerde Big Data specialist ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Big Data. Jij bent een aantrekkelijke werknemer voor elke organisatie, omdat jij in staat bent bedrijven naar een hoger niveau te tillen. We sommen enkele voordelen van het Big Data Foundation certificaat voor je op:

  • Het Big Data certificaat is een hoogwaardig kwaliteitsbewijs. Om het certificaat te ontvangen moet je een individueel examen afleggen dat afgenomen wordt door een onafhankelijk examenbureau;
  • De vraag naar Big Data specialisten neemt toe. Het Big Data certificaat geeft daarom grote kansen op een baan;
  • Vooral met het oog op het tekort aan duizenden Big Data specialisten, biedt het certificaat jou een voordeel ten opzichte van niet gecertificeerde concurrenten in het werkveld;
  • Organisaties prefereren gecertificeerde Big Data specialisten wat jij zal terugzien in de beloningen die je voor je werk ontvangt.
  • Dit certificaat geeft je toegang tot de specialisatie: Big Data Practitioner.